Henk van Keulen

Algemene voorwaarden

catering-veenendaal.nl is een catering bestelsite. Het hoofdkantoor bevindt zich aan de Sumatralaan 24, 6712 BL te Ede. catering-veenendaal.nl is in het handelsregister geregistreerd. Dit document is van toepassing op de consumentenklanten van catering-veenendaal.nl.
Laatst gewijzigd: 11-07-2019
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@henkvankeulen.nl of naar bovenstaand adres.

1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. catering-veenendaal.nl hierna te noemen: ‘Henk van Keulen'.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Henk van Keulen.

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.catering-veenendaal.nl. Bestellingen dienen tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden. 'Henk van Keulen' kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst volledig kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch benaderd.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
'Henk van Keulen' levert het gehele jaar door. 'Henk van Keulen' behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de uitlevering van de hapjes op een feestdag zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeert. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

3.2 Aflevering
In geval van zakelijk opdrachtgevers worden de hapjes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. 'Henk van Keulen' is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de hapjes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de hapjes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de hapjes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever hapjes met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'Henk van Keulen'.

3.4 Bezorgkosten
Henk van Keulen berekend op elke online bestelling € 15,00 euro bezorgkosten door heel Nederland per rit. In sommige gevallen kan het voorkomen dat er € 15,00 extra wordt gerekenend, omdat er materialen weer moeten worden opgehaald. Voor dit bedrag komen wij de catering bezorgen, eventueel uitpakken, geven wij een korte uitleg.

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.catering-veenendaal.nl zijn inclusief BTW. Er geldt een minimaal bestelbedrag van €100,00. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling
Via de website van 'Henk van Keulen' dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd welke in nader overleg met en aan de bezorgende instantie moet worden voldaan. U kunt er ook voor kiezen om aan de deur te betalen bij levering of online met Ideal.

6. Aansprakelijkheid
'Hapjes aan huis' kan niet aansprakelijk worden gesteld. Hapjes aan Huis werkt samen met cateraars door heel Nederland. Zij zijn de uitvoerende partij, bevestigen de bestelling, bereiden de gerechten en leveren deze uit. Tevens factureren zij met u. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van het aflever- en factureer adres. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering
Voorafgaand aan de afleverdatum kan de opdrachtgever annuleren. Tot 7 dagen voorafgaand aan de uitleverdatum is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen komen tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 25% annuleringskosten met een minimum van €25,00 in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, worden volledig in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'Henk van Keulen'. De annulering wordt definitief nadat 'Henk van Keulen' u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

8. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde hapjes er exact zo uitzien als online getoond.

10. Privacy statement
'Henk van Keulen' gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. catering-veenendaal.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11 Behandeling persoonsgegevens
De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. 'Henk van Keulen' verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de cateraar waar uw bestelling in behandeling genomen wordt, teneinde de bezorging te faciliteren. Uw e-mail adres wordt overigens uitsluitend door 'Henk van Keulen' intern gebruikt en wordt doorgegeven aan de cateraar. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

12. Klachtenafhandeling
Aan 'Henk van Keulen' verbonden cateraars zijn verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. Er wordt door 'Henk van Keulen' op toegezien dat dit conform hetgeen op deze site wordt gepubliceert verloopt. 'Henk van Keulen' bemiddelt in geschillen tussen cateraars en de klant, om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden aan info@henkvankeulen.nl. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

13. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbieding van 'Henk van Keulen'. U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@henkvankeulen.nl. 'Henk van Keulen' verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

14. Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die bij een bestelling aan ons wordt verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een firewall.

15. Cookies
'Henk van Keulen' gebruikt een techniek genaamd "Cookies", om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat 'Henk van Keulen' gebruikt is een nummer, waardoor we u de volgende keer sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een (gecodeerd) nummer.

16. Intellectueel eigendomsrecht
'Hapjes aan huis' is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van 'hapjes aan huis' enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@hapjesaanhuis.nl en een aanvraag daartoe indienen.

'Hapjes aan huis', alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

SluitenAkkoord